slideshow 1

דפי לימוד פרשת תצוה

פורומים: 

בס'ד
 
לחברות ולחברים שלום.
מצורף בזה דף פרשת השבוע לפרשת תצוה.  הנושאים המדוברים:
 
1. נפלאות "ציץ הזהב" של הכהן הגדול.
 
2. מעלות הקטורת - קריאת "מעשה הקטורת" מצילה את האדם, ואת כל אנשי המקום. 
 
3. עוף בחלב - מותר או אסור ? מאכלם של דניאל חנניה מישאל ועזריה.
 
 
בברכת לימוד פורה ושבת שלום
 
סעדיה לוי - אלישיב

פרומו הכתרה תשעג

פרשת "תרומה"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

דפי לימוד לפרשת "תרומה" - הנושאים:

1. מצוות מעשיות יש לרכוש בכסף מלא לפי יכולת האדם.

2. "ושכנתי בתוכם" - זכותם של עשרת הראשונים המגיעים לבית הכנסת.

3. "לחם פנים לפני תמיד" - הברכה של מעלה אינה שורה מקום ריק.

בברכת לימוד פורה ושבת שלום

סעדיה לוי - אלישיב

פרשת "משפטים"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורף בזה דפי לימוד לפרשת "משפטים" הנושאים המדוברים:

1. "ואל משה אמר עלה אל הוי'ה" - איך משה יכול לעלות בגופו לשמים?.

2. "שם אלוהים אחרים אל תזכירו" מדוע?.

3. "גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך" את מספר ימיך אמלא.

בברכת לימוד פורה ושבת שלום

סעדיה לוי - אלישיב

פרשת יתרו

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורף בזה דפי לימוד לפרשת "יתרו".

הנושאים המדוברים:

1. כל מה שברא בעולם - לטוב ברא.

2. בעת הוצאת ספר תורה לקריאה בציבור - נפתחים שערי הרחמים.

3. "ונפל ממנו רב" - מי שמגלה את השם הקדוש לאדם שאינו ראוי - לוקה בגופו.

בברכת לימוד פורה ושבת שלום

סעדיה לוי - אלישיב

 

ט"ו בשבט 2013 במושב

שלום לכולם,

פרשת בשלח

פורומים: 

בס'ד
 
לחברות ולחברים שלום.

1. וישב הים לפנות בוקר לאיתנו - לתנאו. בבריאת העולם הקב'ה עשה תנאי עם כל נברא.
 
2. "קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף" מדוע? 
 
3. "פותח את ידך ומשביע"... בתת ה' לכם בערב בשר לאכול ולחם בבוקר לשבוע.
 
 
בברכת לימוד פורה ושבת שלום
 
סעדיה לוי - אלישיב

ביום ראשון 20.01.13 בשעה 17.00 פעילות טו בשבט

"פקחתי את עיני, היה אז חודש שבט, ראיתי מעלי ציפור קטנה אחת..."
 
ביום ראשון 20.01.13
בשעה 17.00

פרשת "בא"

פורומים: 

לחברות ולחברים שלום !

1. למה יש לסמן בדם על המזוזות ועל המשקוף, האם הקב'ה לא יודע מי גר בבית ?

2. למה אסור לשבור עצמות של קרבן הפסח ? העצם טעימה.

3. למה נקבע השה כקרבן פסח ?

4. הקב'ה מכביד את לב פרעה. אם כך מדוע יש להעניש אותו ?

5. מצווה על האדם לספר על נס שקרה לו. "מה העבודה הזאת לכם? ואמרתם ...אשר פסח על בתי בני ישראל...

בברכת לימוד פורה ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

פרשת וארא

פורומים: 

1. מדוע נבחר מטה אהרון להפוך לתנין, ולא מטה משה? 

2. הצפרדעים והקשר לשרה אשת אברהם.

3. ויחזק הוי'ה את לב פרעה ולא שמע אליהם.

לימוד פורה ומהנה

שבת שלום

עמודים

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer