slideshow 1

דפי פרשת השבוע אחרי מות - קדושים

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.
מצורפים בזה דפי לימוד לשבת פרשיות אחרי מות - קדושים.
הנושאים המדוברים:
1. שם האם וקורותיו נקבעים טרם בואו לעולם.
2. המצטער על ייסורי צדיקים, מעבירים את חטאיו מהעולם.
3. "ואל יבוא בכל עת אל הקודש".
4. איש עתי
בברכת לימוד פורה ושבת שלום,

סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע תזריע מצורע

פורומים: 

 

לחברות ולחברים שלום.

מצורפים בזה דפי לימוד לפרשת השבוע תזריע - מצורע.

הנושאים המדוברים:

1. קדושת מחשבת ההורים, מושכת רוח קדושה לוולד. 

2. "אשה כי תזריע" כיצד נקבע בשמיים מה יהיה גורל הוולד.

3. "אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת". סיפור מעשה על אחריות הפרט לגבי הציבור.

        בברכת שבת שלום ויום עצמאות שמח.

       סעדיה  לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע - פרשת "שמיני"

פורומים: 

 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום!

מצורפים בזה דפי לימוד לפרשת השבוע "שמיני".

הנושאים המדוברים :

1. על ספירת העומר, עולמות עליונים, שבירת העולמות ותיקונם על ידי הספירה.

2. "אל תשקצו את נפשותיכם..."

בברכת לימוד פורה ושבת שלום - סעדיה לוי אלישיב. 

דפי פרשת השבוע - שבת חול המועד פסח

פורומים: 
בס'ד
 
לחברות ולחברים שלום.
מצורפים בזה דפי לימוד  ל"שבת חול המועד פסח".
הנושאים המדוברים:
1. קרבן העומר וספירת העומר. מצוות "חדש".
2 "וספרתם לכם...שבע שבתות תמימות תהיינה". ספירת העומר מטהרת את ישראל ואת השכינה.
3. חמישים פעמים  הקב'ה מזכיר לנו בתורה את "יציאת מצרים". מה הסיבה?

בברכת לימוד פורה
שבת שלום, ומועדים לשמחה
 
סעדיה לוי - אלישיב

סגולה לקריאה בערב פסח - במהלך יום שני הקרוב

פורומים: 
בס'ד
 
לחברות ולחברים שלום.
מצורפת בזה איגרת שחוברה לפני כ- 400 שנה, על ידי רבי שמשון מאוסטרופולי. דברים שנאמרו לו על ידי "מגיד" שנגלה אליו בכל יום ולמד עמו סתרי תורה.
כל הקורא אותה בערב פסח (במהלך יום שני הקרוב) מובטח לו שתהיה לו שמירה מפורענויות, והצלחה כל השנה. בכל אשר יפנה יצליח, ובכל עסקיו ירוויח, עד ביאת הגואל. אמן סלה.    
פרשנות נפלאה לכתוב בהגדה של פסח.
המאמר מבוסס על גימטריה של מילים וכן על חילופי מקומות אותיות במילה.
 
בברכת  שבת שלום, וחג שמח
 
סעדיה לוי - אלישיב

דפי לימוד פרשת השבוע "צו"

פורומים: 
בס'ד
 
לחברות ולחברים שלום.
מצורפים בזה דפי לימוד  לפרשת השבוע "צו".
הנושאים המדוברים:
1. "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה" עבירה אינה מכבה תורה אבל מכבה מצוה.
2 "אשר נשיא יחטא.. הודע אליו חטאתו". מדוע בטוח שנשיא יחטא?. איך ומי מודיע לאדם שחטא?.
 
     בברכת לימוד פורה
    שבת שלום, וחג שמח
 
     סעדיה לוי - אלישיב

דפי לימוד לפרשת "ויקרא"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום רב!

מצורפים בזה דפי לימוד לפרשת השבוע "ויקרא"

הנושאים המדוברים:

1. העני הוא דורון ששולח הקב'ה לאדם.

2. "נפש כי תחטא" ? על הנשמה בטרם רדתה לעולם הזה.

3. "אדם כי יקריב קרבן". גבר שלא נשוי אינו נכלל בהגדרת "אדם".

בברכת לימוד פורה ושבת שלום

סעדיה לוי - אלישיב

דפי לימוד פרשת השבוע - ויקהל - פקודי

פורומים: 

בס'ד
 
לחברות ולחברים שלום.
מצורפים בזה דפי לימוד  לפרשת השבוע "ויקהל - פקודי".
הנושאים המדוברים:
1. חושן ואפוד שעל חזה הכהן הגדול.
2.בעת לוויה - האם ילכו גברים יחד עם נשים ?. מהי הסכנה לגברים.
 
בברכת לימוד פורה ושבת שלום
 
סעדיה לוי - אלישיב

דפי פרשת השבוע כי תשא

פורומים: 
בס'ד
 
לחברות ולחברים שלום.
מצורפים בזה דפי לימוד  לפרשת השבוע "כי תשא".
הנושאים המדוברים:
1. הקב'ה לא רוצה שידברו סרה על בני ישראל.
2. שבירת הלוחות שנבראו במעשה בראשית, ופיזור אפר עגל הזהב.
3.מה בין משה לשאר בני העולם.
 
בברכת לימוד פורה ושבת שלום
 
סעדיה לוי - אלישיב

דפי לימוד פרשת תצוה

פורומים: 

בס'ד
 
לחברות ולחברים שלום.
מצורף בזה דף פרשת השבוע לפרשת תצוה.  הנושאים המדוברים:
 
1. נפלאות "ציץ הזהב" של הכהן הגדול.
 
2. מעלות הקטורת - קריאת "מעשה הקטורת" מצילה את האדם, ואת כל אנשי המקום. 
 
3. עוף בחלב - מותר או אסור ? מאכלם של דניאל חנניה מישאל ועזריה.
 
 
בברכת לימוד פורה ושבת שלום
 
סעדיה לוי - אלישיב

עמודים

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer