slideshow 1

פרומו הכתרה תשעג

פרשת "תרומה"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

דפי לימוד לפרשת "תרומה" - הנושאים:

1. מצוות מעשיות יש לרכוש בכסף מלא לפי יכולת האדם.

2. "ושכנתי בתוכם" - זכותם של עשרת הראשונים המגיעים לבית הכנסת.

3. "לחם פנים לפני תמיד" - הברכה של מעלה אינה שורה מקום ריק.

בברכת לימוד פורה ושבת שלום

סעדיה לוי - אלישיב

פרשת "משפטים"

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורף בזה דפי לימוד לפרשת "משפטים" הנושאים המדוברים:

1. "ואל משה אמר עלה אל הוי'ה" - איך משה יכול לעלות בגופו לשמים?.

2. "שם אלוהים אחרים אל תזכירו" מדוע?.

3. "גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך" את מספר ימיך אמלא.

בברכת לימוד פורה ושבת שלום

סעדיה לוי - אלישיב

פרשת יתרו

פורומים: 

בס'ד

לחברות ולחברים שלום.

מצורף בזה דפי לימוד לפרשת "יתרו".

הנושאים המדוברים:

1. כל מה שברא בעולם - לטוב ברא.

2. בעת הוצאת ספר תורה לקריאה בציבור - נפתחים שערי הרחמים.

3. "ונפל ממנו רב" - מי שמגלה את השם הקדוש לאדם שאינו ראוי - לוקה בגופו.

בברכת לימוד פורה ושבת שלום

סעדיה לוי - אלישיב

 

ט"ו בשבט 2013 במושב

שלום לכולם,

פרשת בשלח

פורומים: 

בס'ד
 
לחברות ולחברים שלום.

1. וישב הים לפנות בוקר לאיתנו - לתנאו. בבריאת העולם הקב'ה עשה תנאי עם כל נברא.
 
2. "קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף" מדוע? 
 
3. "פותח את ידך ומשביע"... בתת ה' לכם בערב בשר לאכול ולחם בבוקר לשבוע.
 
 
בברכת לימוד פורה ושבת שלום
 
סעדיה לוי - אלישיב

ביום ראשון 20.01.13 בשעה 17.00 פעילות טו בשבט

"פקחתי את עיני, היה אז חודש שבט, ראיתי מעלי ציפור קטנה אחת..."
 
ביום ראשון 20.01.13
בשעה 17.00

פרשת "בא"

פורומים: 

לחברות ולחברים שלום !

1. למה יש לסמן בדם על המזוזות ועל המשקוף, האם הקב'ה לא יודע מי גר בבית ?

2. למה אסור לשבור עצמות של קרבן הפסח ? העצם טעימה.

3. למה נקבע השה כקרבן פסח ?

4. הקב'ה מכביד את לב פרעה. אם כך מדוע יש להעניש אותו ?

5. מצווה על האדם לספר על נס שקרה לו. "מה העבודה הזאת לכם? ואמרתם ...אשר פסח על בתי בני ישראל...

בברכת לימוד פורה ושבת שלום.

סעדיה לוי - אלישיב

פרשת וארא

פורומים: 

1. מדוע נבחר מטה אהרון להפוך לתנין, ולא מטה משה? 

2. הצפרדעים והקשר לשרה אשת אברהם.

3. ויחזק הוי'ה את לב פרעה ולא שמע אליהם.

לימוד פורה ומהנה

שבת שלום

פעילות לפורים

תושבים יקרים,

בדרישה מהמרכז הקהילתי עלינו להחליט בקרוב מאוד- עד מחר, מה יהא תוכן הפעילות בפורים הבעל"ט.
אנו , ועדת תרבות מורן שיקלר והדר טסה רוצות להציע אפשרות יוצאת דופן לפורים הקרוב, מכיון שתקציב המרכז הקהילתי דל, חשבנו על
טיול משפחות, טיול ליום אחד לנחל השופט, בו יהיה מסלול רגלי קצר ומפגש שיכלול ארוחת צהריים וכו.
הרעיון הוא ראשוני, עוד לא פיתחנו אותו לגמרי כי רצינו לבדוק את היענותכם לרעיון.
הטיול ימומן בעזרת השתתפות התושבים למימון ההסעה (אוטובוסים) ועם קצת מימון מהמועצה ותמיכה נוספת מועד מקומי אפשר יהיה לטייל בכיף!!!
אנא הגיבו, הציעו, הביעו דעה אם משנה לכם, ואני מקוה שכן.

בברכה,
מורן שיקלר
0526070075

עמודים

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer